dinsdag 16 april 2013

Winactie Week 16 & 17 & 18 Mozaiek Nagels


(English version below)

WINACTIE:
Nailways heeft een nieuwe winactie in het leven geblazen. Deze loopt bijna 3 weken. De winactie staat in het teken van Mozaiek Nagels. Hieronder hebben wij een voorbeeld geplaatst, hoe deze gemaakt kunnen worden. Op facebook zullen wij nog meer foto's als voorbeeld plaatsen de komende weken. Leuk wanneer u mee doet!

Plaats uw nieuwe eigen nagelcreatie op onze facebookpagina. Zet er bij: MOSAIC. Leuk als u erbij vertelt wat u heeft gebruikt voor het maken van uw creatie en de gedachte erachter. En misschien kiezen we uw foto wel uit als winnaar van deze wedstrijd.

1e Prijs: Grote verrassing
2e Prijs: Kleinere verrassing

SLUITING: Zondag 5 mei 2013
 

 


GIVEAWAY:

Nailways has started a new giveaway. This is for almost 3 weeks. The giveaway is named Mosaic Nails. We have posted an example, how it can be made. On our facebook we will have more pictures as an example in the coming weeks. Nice if you join it!

Put your new made nailcreation at our facebook page. Title that: MOSIAC. Nice if you tell
what you have used for making your creation and the thought behind it. And maybe we choose your picture to be the winner of this contest.

1st Prize: Big Surprise
2nd Prize: Smaller Surprise

CLOSING: Sunday, May 5, 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten