woensdag 30 oktober 2013

NEW NAILWAYS NAILS: PINK RIBBON Stempelen met nagellak
Onze laatste creatie uit de serie Pink Ribbon. De maand oktober is namelijk bijna voorbij. Uiteraard blijft Pink Ribbon een organisatie die niet alleen in de maand oktober gesteund kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.pinkribbon.nl/

Stempelen doe je met stempellak, maar sommige nagellaken zijn daar ook zeer goed geschikt voor.
Er moet wel uitgezocht worden of een nagellak goed stempelt of niet. Dat kan je doen op een blaadje, maar op nailart pops kan je het hele voorbeeld meteen uitproberen en zo ook meteen het eindresultaat zien.

Artnr: 19560773 Nailart Pops (5 stuks)
http://www.nailways.nl/a-19560773/nagel-displays/artnr-19560773-nailart-pops-5-stuks/

Voor deze nailart zijn we begonnen met een lekkere felle roze als onderkleur: China Glaze, de Sunsational Collectie, Kleur Neon on & on.

Artnr: 81320 CG - Sunsational - Neon & On & On
http://www.nailways.nl/a-28973362/cg-alle-kleuren/artnr-81320-cg-sunsational-neon-on-on/

Om een leuke, maar kleine kleurnuance aan te brengen, hebben we de sponsjes weer uit de kast getrokken. En met Kleancolor 04 White een beetje over het geheel lopen sponzen. De Kleancolor collectie heeft zelf ook wat aardige nagellaken om te stempelen. Ook deze wit is een prima stempellak.

Artnr: 25151136 Kleancolor 04 White
http://www.nailways.nl/a-25151136/white-till-black-and-back/artnr-25151136-kleancolor-04-white/
Toen hebben wij de Nailways stempelplate Spring Time - Easter Bunny gebruikt om de konijntjes met strikjes te stempelen.

Artnr: A-NW00006 Spring Time - Easter Bunny
http://www.nailways.nl/a-28016265/spring-time/artnr-a-nw00006-spring-time-easter-bunny/
Wij hebben deze schattige konijntjes gestempeld met Ruby Wing - Spring Garden - Poppy. En het klopt inderdaad dat wij deze heerlijk geurende en van kleurveranderde nagellak al eens eerder hebben gebruikt. Fijn dat deze ook zo super stempelt, heb je binnen andere konijntjes als buiten.

Artnr: 30177380 RW - Spring Garden - 191037 Poppy
http://www.nailways.nl/a-30177380/rb-alle-kleuren/artnr-30177380-rw-spring-garden-191037-poppy/
Om nog een klein detail toe te voegen hebben wij waterdecals gebruikt SY-209 met hetzelfde lieve konijntje met roze strikje.

Artnr: 26006981 WD SY209
http://www.nailways.nl/a-26006981/disney-tekenfilm/artnr-26006981-wd-sy209/

Welke nagellak gebruik jij wel eens om te stempelen?


zondag 27 oktober 2013

Algemene Spelvoorwaarden Prijsvragen Nailways

Algemene spelvoorwaarden prijsvragenDeze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvragen’) van toepassing op prijsvragen, van Nailways en de bijbehorende internetsites, waaronder www.facebook.com/Nailways en www.nailwaysblog.nl die worden georganiseerd door Nailways. Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

- Deelnemers tot 16 jaar kunnen verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

- Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Nailways (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

- De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. Nailways kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Nailways gerechtigd een andere winnaar te trekken.

- De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Nailways is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

- De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Nailways, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Nailways niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

- Nailways is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Nailways kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

- Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

- Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.

- De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

- De winnaar van de prijs geeft de Nailways toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

- Voor zover vereist, zal Nailways zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke voorwaarden prijsvragen prijsvragen anders is vermeld.

- De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Nailways medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Nailways voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

- De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Nailways mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

- De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Nailways gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Nailways, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

- Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Nailways kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

- Nailways is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

- Nailways is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

- Nailways is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beënvloeden.

- De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op www.nailwaysblog.nl  zijn eveneens van toepassing door deelname aan de prijsvraag.

- Nailways is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Nailways daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Nailways op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

- Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.

- Voor zover de Algemene voorwaarden prijsvragen afwijken van hetgeen in de Specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke voorwaarden prijsvragen.

- Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Nailways, Donaulaan 4, 1448GK Purmerend. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. Nailways zal zo spoedig mogelijk reageren.

woensdag 16 oktober 2013

NEW NAILWAYS NAILS: PINK GLITTER


De hele maand oktober heeft Nailways een winactie op Facebook, speciaal in het teken van Pink Ribbon. Kijk voor meer info op:
http://nailwaysmyways.blogspot.nl/2013/10/winactie-pink-ribbon-heel-oktober.html

Dit is onze tweede roze creatie gemaakt met bijna alle kleuren van de Ruby Wing Spring Garden Collectie. Alleen de groene kleur Cut Grass is niet gebruikt.

spring garden
http://www.nailways.nl/c-2228560/rb-spring-garden/We zijn begonnen door de hele nagel met Lily te lakken. Dit is een mooie transparante kleur.
Over Lily hebben wij Peony geplaatst, de zachte roze kleur aan de bovenkant en stukjes aan de zijkant. We hebben in het midden een soort gleuf open gelaten waar Lily doorheenkomt. 

Artnr: 26128097 3- delige Striping Brush Set
http://www.nailways.nl/a-26128097/penselen/artnr-26128097-3-delige-striping-brush-set/
  

De striperpenselen hebben wij gebruikt om met Sunflower, een prachtig dekkende glitter, een lijn te maken tussen Lily en Peony.

Artnr: 25789096 Blauwe Dotting Tool Set (5 stuks)
http://www.nailways.nl/a-25789096/tools/artnr-25789096-blauwe-dotting-tool-set-5-stuks/
 

De roze bloemen hebben wij met een dottingtool gemaakt en de kleuren Poppy en Fresh Linen. Door een aantal roze stippen in een rondje te zetten en in het midden een stip met Fresh Linen, ontstaat er al snel een bloem. Uiteraard eindigen wij met een TopCoat.

En het leukste van deze creatie is, hij ruikt lekker en buiten ziet hij er heel anders uit dan binnen!dinsdag 8 oktober 2013

NEW NAILWAYS NAILS: PINK RIBBON met Ruby Wing


De hele maand oktober heeft Nailways een winactie op Facebook, speciaal in het teken van Pink Ribbon. Kijk voor meer info op:
http://nailwaysmyways.blogspot.nl/2013/10/winactie-pink-ribbon-heel-oktober.html

Natuurlijk kunnen wij dan niet achterblijven en hebben wij ook een roze creatie gemaakt. Zo konden we meteen een swatch laten zien van het nieuwe nagellakmerk Ruby Wing. Deze nagellak verandert niet alleen van kleur, maar ruikt ook nog eens heerlijk als hij op uw nagels is gedroogd. En wat ook heel prettig is wat wij gemerkt hebben, is dat ie lekker lang blijft zitten zonder te chippen.

We hebben voor bovenstaande creatie als eerste de kleur Poppy gebruikt. Een lekkere felroze kleur waar je meteen verliefd op bent! Wanneer we naar buiten gaan, wordt deze kleur een stuk donkerder.

Artnr: 30177380 RW - Spring Garden - 191037 Poppy
RW - Spring Garden - 191037 Poppy
Artnr: 30177380
 

Over de kleur Poppy hebben we een leuke glimmer geplaatst. Niet over de hele nagel maar bij de ene aan de onderkant, de ander aan de bovenkant, enz. Voor een leuk speels effect. De kleur: Lily en laat deze lak nu ook heerlijk naar lelietjes ruiken.


Artnr: 30177320 RW - Spring Garden - 191036 Lily
RW - Spring Garden - 191036 Lily
Artnr:  30177320
 
Om ook de Ribbon een plekje te geven, hebben we waterdecal D246 gebruikt en dan de witte variant.

Artnr: 29719654 WD D246
Waterdecal D246
Artnr: 29719654


zondag 6 oktober 2013

China Glaze Color of The Month: Bat My Eyes


Bat My Eyes is een nagellak van de laatste collectie van China Glaze: Monsters Ball. Deze zwartbruine lak met gouden glitters is een prachtige herfstkleurige lak.

Wat vind u van deze lak?

Link naar de shop: http://www.nailways.nl/c-2173801/cg-monsters-ball/

dinsdag 1 oktober 2013

Winactie: PINK RIBBON (Heel Oktober)

(English version below)


Oktober is de maand van Pink Ribbon, de stichting die aandacht vraagt voor borstkanker, aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. Zie voor meer informatie of wordt donateur: http://www.pinkribbon.nl/

Nailways vindt het belangrijk dat Pink Ribbon de hele maand oktober in de belangstelling staat. Daarom hebben wij daar een winactie aan verbonden die in het teken van roze staat om zo Pink Ribbon onder de aandacht te houden.

Plaats uw nieuwe eigen roze nagelcreatie op onze facebookpagina.
Zet er bij: Pink Ribbon

Leuk als u erbij vertelt wat u heeft gebruikt voor het maken van uw creatie.
En misschien wordt u de winnaar van deze wedstrijd.
Nailways kiest twee winnaars, 1 die zij de mooiste, toepasselijkste enz vindt en 1 die wij uit alle inzendingen uit de hoge hoed trekken.

LAATSTE INLEVERDAG: Donderdag 31 Oktober 2013
 
 
 
ENGLISH VERSION
 
October is the month of Pink Ribbon, the foundation that calls attention for breast cancer, highlighting the breast cancer patient who deserves the right treatment and optimal guidance. Therefore Pink Ribbon finances projects and studies in the field of treatment, after-care and long-term effects of breast cancer. With the aim of a better and longer life for the breast cancer patient. : For more information or donate see: http://www.pinkribbon.nl/


Nailways considers the importants off Pink Ribbon. Therefore we will have a giveaway attached which the theme of pink. So the whole month Pink Ribbon is under the attention.

Place your own new pink nail creation on our facebook page.
Put in: Pink Ribbon

Nice if you tell us what you used to make your creation.
And maybe you will be the winner of this contest.
Nailways choose two winners, one that they find the best, most applicable etc and one that we draw from all entries out of the hat.

CLOSING: Thursday 31 October 2013