dinsdag 1 oktober 2013

Winactie: PINK RIBBON (Heel Oktober)

(English version below)


Oktober is de maand van Pink Ribbon, de stichting die aandacht vraagt voor borstkanker, aandacht voor de borstkankerpatiĆ«nt van vandaag die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiĆ«nt. Zie voor meer informatie of wordt donateur: http://www.pinkribbon.nl/

Nailways vindt het belangrijk dat Pink Ribbon de hele maand oktober in de belangstelling staat. Daarom hebben wij daar een winactie aan verbonden die in het teken van roze staat om zo Pink Ribbon onder de aandacht te houden.

Plaats uw nieuwe eigen roze nagelcreatie op onze facebookpagina.
Zet er bij: Pink Ribbon

Leuk als u erbij vertelt wat u heeft gebruikt voor het maken van uw creatie.
En misschien wordt u de winnaar van deze wedstrijd.
Nailways kiest twee winnaars, 1 die zij de mooiste, toepasselijkste enz vindt en 1 die wij uit alle inzendingen uit de hoge hoed trekken.

LAATSTE INLEVERDAG: Donderdag 31 Oktober 2013
 
 
 
ENGLISH VERSION
 
October is the month of Pink Ribbon, the foundation that calls attention for breast cancer, highlighting the breast cancer patient who deserves the right treatment and optimal guidance. Therefore Pink Ribbon finances projects and studies in the field of treatment, after-care and long-term effects of breast cancer. With the aim of a better and longer life for the breast cancer patient. : For more information or donate see: http://www.pinkribbon.nl/


Nailways considers the importants off Pink Ribbon. Therefore we will have a giveaway attached which the theme of pink. So the whole month Pink Ribbon is under the attention.

Place your own new pink nail creation on our facebook page.
Put in: Pink Ribbon

Nice if you tell us what you used to make your creation.
And maybe you will be the winner of this contest.
Nailways choose two winners, one that they find the best, most applicable etc and one that we draw from all entries out of the hat.

CLOSING: Thursday 31 October 2013

1 opmerking: