zondag 13 juli 2014

NEW NAILWAYS NAILS: Pinkie + Bundle Monster 007


(English & Dutch Versions)

Een tijdje geleden waren wij gestart met het gaan gebruiken van alle Bundle Monster Plates. Wat een idee hé?
Deze zwarte bloemen, planten, swirls...wat zijn het eigenlijk? komen van de Bundle Monster Plate 007. Ze zijn geplaatst op een heftige roze 983 Flamingo van ColorClub en de Rich Color 12 van Golden Rose. Hier en daar zijn er wat ronde hexagons geplaatst.A while ago we had started to use all the Bundle Monster Plates. What an idea huh?
This black flowers, plants, swirls ... what are they? come from the Bundle Monster Plate 007. They are placed on a heavy pink  983 Flamingo Color Club and Rich Color 12 Golden Rose. Here and there are placed some round hexagons.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten